1397021212525770014026084 1 600x403 - ۲۰ درصد تجارت جهانی خرما در قبضه ایران
اخبار شرکت
23 اکتبر 2018

۲۰ درصد تجارت جهانی خرما در قبضه ایران

مدیرکل دفتر امورمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر…
بیشتر بخوانید